Commentaarfase NHG-standaard Pijn

26/05/2021

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de herziene onderdelen van NHG-standaard Pijn

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Pijn gedeeltelijk herzien. De concept-NHG-standaard is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 18 juni 2021.

De NHG-standaard is herzien op de volgende punten:

  • het beleid bij chronische pijn (niet-medicamenteus en medicamenteus)
  • het beleid bij afbouwen van opioïden na langdurig gebruik.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene NHG-standaard (alleen toegankelijk voor leden).