Commentaarfase revisie modules richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

16/12/2018

Vier modules van de (levende) richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding worden ter becommentariëring voorgelegd aan leden van de VRA.

Deze vier modules betreffen: ‘intraveneuze trombolyse bij recent gebruik van een DOAC’, ‘intraveneuze behandeling met tenecteplase’, ‘endovasculaire behandeling’ en ‘plaatjesaggregatieremmers’. In de module plaatjesaggregatieremmers zijn slechts kleine wijzigingen aangebracht, daar zijn de wijzigingen schuingedrukt.

Er is een Kerngroep samengesteld die de knelpunten (nieuwe ontwikkelingen) van de richtlijn heeft beoordeeld. Leden van de Kerngroep zijn leden van de VRA, de NVN (Ned. Ver. voor Neurologie) en het Huisartsengenootschap. Vanwege het onderwerp endovasculaire behandeling sloot de Nederlandse Vereniging voor Radiologie ook aan bij de revisie van deze modules door de kerngroep.

De commentaarfase is voorbij, u kunt niet meer reageren.