Commentaarfase richtlijn Acute Traumatische Wervelletsels

27/12/2018

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is de richtlijn Acute Traumatische Wervelletsels ontwikkeld.

De conceptrichtlijn is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. Tot uiterlijk 14 februari 2019 kan commentaar worden aangeleverd.

Klik hier voor meer informatie, het commentaarformulier en de concept-richtlijn (alleen toegankelijk voor leden).