Commentaarfase Richtlijn Nazorg COVID-19

05/11/2021

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Long Alliantie Nederland (LAN) is begin 2021 gestart met de ontwikkeling van de integrale evidence-based richtlijn Nazorg voor patiënten met COVID-19. 

Deze richtlijn beschrijft de nazorg (>4 weken na infectie) voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten, onafhankelijk van de context waarin zij de ziekte hebben doorgemaakt. De VRA is uitgenodigd voor commentaar op deze conceptrichtlijn.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijnmodules (alleen voor leden toegankelijk).