Commentaarfase Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

28/03/2022

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor kinderen’ uit 2013 herzien. De VRA is uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Mattijs Alsem is namens de Kindersectie/VRA betrokken geweest in de werkgroep.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn (alleen voor leden toegankelijk).