Commentaarfase standpunt 'Neuromodulatie bij chronische pijn'

06/11/2019

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is het standpunt ‘Neuromodulatie bij chronische pijn’ ontwikkeld. Namens de VRA is mevrouw I. D’eer afgevaardigd naar de werkgroep die dit standpunt heeft opgesteld.

Ontwikkeling van het standpunt is noodzakelijk gebleken in het duidingstraject dat Zorginstituut Nederland is gestart ten aanzien van de vergoeding van neuromodulatie bij chronische pijn. In de gesprekken tussen Zorginstituut Nederland en de NVA is naar voren gekomen dat het in het kader van de herbeoordeling van belang is dat er een kwaliteitssysteem rondom neuromodulatie bij chronische pijn bestaat. Essentieel onderdeel hiervan is een standpunt neuromodulatie ter beschrijving van geprotocolleerde behandeling in verschillende fasen (voorbereiding, proeffase, definitieve fase, nazorg) en vereisten centrum om neuromodulatie te mogen toepassen.

Klik hier voor de conceptversie van het standpunt (alleen voor leden toegankelijk). NB De reactietermijn is inmiddels verstreken.