Commentaarfase voor 2 nieuwe modules bij richtlijn ‘Pijn bij kanker’

27/01/2021

De VRA is uitgenodigd om commentaar te geven op 2 nieuwe conceptmodules bij de richtlijn 'Pijn bij kanker'.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zijn twee modules ontwikkeld bij de richtlijn Pijn bij kanker: ‘Behandeling van pijn bij kanker bij patiënten met een verminderde nierfunctie’ en ‘Behandeling van pijn bij kanker bij oudere patiënten’. De VRA is uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptmodules, maar is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze modules.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijnmodules en het commentaarformulier (alleen voor leden toegankelijk). NB De commentaarfase is inmiddels verstreken