Commentaarfase Ziekenhuisprotocol Dwarslaesie

23/02/2021

Het Nederlands Vlaams Dwarslaesiegenootschap van de VRA heeft het Ziekenhuisprotocol Dwarslaesie herzien.

Deze herziene versie van het Ziekenhuisprotocol Dwarslaesie wordt nu voor commentaar voorgelegd aan de leden van de VRA. Alle VRA leden worden uitgenodigd hierop te reageren.

Voor meer informatie en het concept-protocol klik hier (alleen voor VRA-leden). NB De commentaarfase is inmiddels verstreken