Commentaarronde conceptrichtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1

06/02/2014

De conceptrichtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 (CRPS-I) is in commentaarfase.

De conceptrichtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 (CRPS-I) is in commentaarfase.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is de richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 (CRPS-I) herzien. De conceptrichtlijn is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging.

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.