Commentaarronde conceptrichtlijn 'Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking'

17/04/2014

De conceptrichtlijn 'Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandeijke beperking' is voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging.

Op initiatief van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Ministerie van VWS is de richtlijn 'Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking' ontwikkeld.

De conceptrichtlijn is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. Commentaar kan tot 1 juni  2014 worden ingediend.

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.