Commentaarronde conceptrichtlijn Wervelmetastasen

09/10/2014

De conceptrichtlijn Wervelmetastasen is voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging.

Op initiatief van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie) is de richtlijn Wervelmetastasen ontwikkeld. Commentaar op de conceptrichtlijn kan tot 1 december 2014 worden ingediend.

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.