Commentaarronde conceptzorgstandaad ADCA

11/12/2014

De conceptzorgstandaard ADCA is voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging.

Op initiatief van de ADCA Vereniging Nederland is door de Vereniging van Samenwerkende Ouder- en Patiënten Verenigingen (VSOP) de zorgstandaard ADCA (autosomaal dominant erfelijke cerebellaire ataxie) ontwikkeld.

Commentaar op de conceptversie kan tot 28 januari 2015 worden ingediend.

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.