Commentaarronde Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn

03/08/2022

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de VRA is de ‘Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn’ ontwikkeld. De conceptversie van deze leidraad wordt nu ter commentaar aan de leden van de VRA voorgelegd.

In 2020 heeft het Zorginstituut de Zorgstandaard Chronische Pijn (Vereniging Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, 2017), met bijbehorende implementatieagenda opgenomen in het Register. De zorgstandaard beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan optimale inrichting en uitvoering van preventie van, en zorg voor, chronische pijn. In de implementatieagenda is aangegeven welke activiteiten noodzakelijk zijn voor toepassing van de zorgstandaard in de praktijk. Eén van de genoemde activiteiten is de ontwikkeling van de leidraad die nu ter commentaar wordt voorgelegd.

Deze leidraad geeft (concretere) aanbevelingen over hoe de organisatie en werkwijze van zorg voor patiënten met chronische pijn er uit zou moeten zien en bestaat uit drie modules. Alle VRA-leden worden uitgenodigd om commentaar te leveren op de 'Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn'.

Klik hier voor de conceptversie van 'Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn' (alleen voor leden toegankelijk).

Reageren kan niet meer. De deadline is inmiddels gepasseerd.