Concept WIP-richtlijn Pospoelers en vermaalsytemen voor wegwerppo’s en –urinalen

21/01/2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Pospoelers en vermaalsystemen voor wegwerppo’s en -urinalen opengezet voor landelijk commentaar.

Aanvankelijk betrof het een nieuwe richtlijn voor de verpleeghuissetting die was gebaseerd op de richtlijn Bedpanspoelers voor de ziekenhuizen en waaraan de vermaalsystemen waren toegevoegd. Omdat het voor zowel pospoelers en vermaalsystemen niet nodig is om onderscheid te maken voor verschillende settingen is uiteindelijk een  integrale richtlijnversie ontwikkeld voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen.

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.