Conceptmodules bij richtlijn MSR bij oncologie

13/07/2017

Op initiatief van IKNL en de VRA zijn er aanvullende modules ontwikkeld bij de richtlijn ‘Medisch Specialistische Revalidatie bij Oncologie’ (voorheen ‘Oncologische Revalidatie’).

Het gaat om de modules: ‘Organisatie van zorg’, ‘Kosteneffectiviteit’ en 'Kwetsbare ouderen met kanker'. De conceptmodules zijn nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. U vindt de conceptrichtlijnen onder Kwaliteit / Richtlijnen --> zie dan in menu bij Commentaarfase (alleen toegankelijk voor leden).

 

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.