Conceptrichtlijn Ziekte van Parkinson

17/10/2019

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn Ziekte van Parkinson indienen tot uiterlijk 19 november 2019.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is de richtlijn Ziekte van Parkinson ontwikkeld. Namens de VRA hebben dr. F.J. Slim (vice-voorzitter werkgroep), mevr.drs. S. Meuleman en drs. W.J. Oudegeest deelgenomen aan de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld. De richtlijn bevindt zich op dit moment in de commentaarfase.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn (pagina is alleen toegankelijk voor leden). 

21-11-2019: NB De termijn om op de conceptrichtlijn te kunnen reageren is inmiddels verstreken