CVZ wordt Zorginstituut Nederland

27/03/2014

Met ingang van 1 april 2014 zet het CVZ zijn werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland.

De naamswijziging is het gevolg van een uitbreiding van de werkzaamheden.

Zorginstituut Nederland zal twee nieuwe taken verder gaan uitbouwen:het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg door het Kwaliteitsinstituut en het adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.

Daarnaast zet Zorginstituut Nederland de bestaande taken van het CVZ voort: het adviseren over de samenstelling van het basispakket, het uitvoeren van regelingen voor bijvoorbeeld wanbetalers en onverzekerden, en het uitvoeren van risicoverevening en fondsbeheer.

Het nieuwe e-mailadres is: www.zorginstituutnederland.nl.