De Jonge Specialist feestelijk gelanceerd

09/11/2013

Tijdens de AIOSdag op 9 november is het startschot gegeven voor De Jonge Specialist (DJS). Dit is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG.

De Jonge Specialist (DJS) staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.
DJS vertegenwoordigt ruim 6000 aios, anios, profielartsen en arts-onderzoekers.

Wat wil De Jonge Specialist?
DJS wil een actieve rol spelen in discussies over de toekomstige inrichting van de zorg en de positie van de medisch specialist. Er zijn grote veranderingen gaande in de gezondheidszorg. Dit betreft o.a. spreiding en concentratie van zorg, kwaliteits- en opleidingsbeleid en samenwerking met patiënten. Tegelijkertijd is er een toenemende strijd over de schaarse zorgeuro's en zijn er hevige (politieke) debatten over de zorg. Daarnaast wil DJS haar leden ondersteunen bij opleidingsgerelateerde en juridische vraagstukken.

Wat doet De Jonge Specialist?
DJS behartigt de belangen van alle artsen in opleiding tot specialist (aios). Zij initieert, coördineert en stimuleert initiatieven ter bewaking en verbetering van:

  • De opleiding tot specialist.
  • De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • De (arbeidsrechtelijke) positie.
  • Het imago van het vak.
  • De 'kwalitatieve standaard' van het beroep.
  • Een maatschappelijk rechtvaardige honorering.

DJS zet zich proactief in en heeft invloed op meningsvorming en besluitvorming over zorg en opleiding. In dit kader zit zij regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, de KNMG, de Orde van Medisch Specialisten, het College Geneeskundige Specialismen, de KNMG etcetera.

Lees meer over DJS en hoe je lid kunt worden op: www.dejongespecialist.nl
Een aios-lidmaatschap kost maar 120 euro per jaar en de aios is dan automatisch ook lid van de LAD en de OMS.