De Jonge Specialist peilt opnieuw werkloosheid jonge klaren

28/03/2014

De (verborgen) werkloosheid onder jonge klaren is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van De Jonge Specialist. Om deze problematiek goed aan te kunnen pakken, zijn actuele gegevens van groot belang. Onlangs heeft De Jonge Specialist de bijna afgestudeerde aios en jonge klaren een bericht gestuurd om mee te werken aan de Jonge Klaren Enquête 2014. De Kerngroep en de VRA roepen op om deze enquête in te vullen! De Kerngroep heeft hiervoor specifieke vragen voor ons eigen vakgebied ingeleverd.

Jonge Klaren Enquête 2014

In 2013 heeft De Jonge Specialist (toen nog De Jonge Orde en LVAG geheten) een enquête gehouden onder aios en jonge klaren met als doel de (verborgen) werkloosheid in kaart te brengen. Hieruit kwam naar voren dat er sprake was van aanhoudende werkloosheid; gemiddeld 5% met pieken tot 15% binnen sommige specialismen. Ook bleek er in toenemende mate sprake van verborgen werkloosheid.

Om de problematiek van verborgen werkloosheid goed aan te kunnen pakken, zijn actuele gegevens van groot belang. Daarom heeft De Jonge Specialist in samenwerking met de juniorverenigingen (waaronder de Kerngroep van de VRA) een nieuwe enquête gemaakt die nu online in te vullen is. Door het invullen van de Jonge Klaren Enquête 2014 kunnen Jonge klaren helpen om in kaart te brengen hoe de situatie nu is en welke trends zich voordoen. Ook voor ons specialisme is het belangrijk te weten hoe het staat met de kansen van jonge klaren op de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen de Kerngroep en de VRA dit initiatief van harte. De Kerngroep heeft zelfs specifieke vragen aangeleverd voor de revalidatiegeneeskunde.

Stageconstructies

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit 2013 zijn diverse acties ondernomen. Toch krijgt De Jonge Specialist aanhoudend signalen dat de problemen nog steeds toenemen. Daarom brengt De Jonge Specialist dit jaar opnieuw de feitelijke en verborgen werkloosheid in kaart. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het ‘weglekken’ van jonge klaren naar het buitenland en aan on- of onderbetaalde stageconstructies. Ook bevat de enquête dit jaar zowel algemene als specialisme-specifieke vragen om probleemgebieden te kunnen identificeren.

Betrouwbare steekproef

Net als vorig jaar streeft De Jonge Specialist naar een betrouwbare steekproef. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen deze enquête invullen. Dat kan tot 25 april. De uitkomsten van dit onderzoek worden deze zomer bekendgemaakt. Aios in het laatste half jaar van hun opleiding en jonge klaren hebben al een uitnodiging ontvangen. Heb je geen bericht gehad en ben je wel jonge klare of bijna klaar met je opleiding? Via onderstaande link kun je de enquête alsnog invullen. Het is van groot belang dat ook cijfers van revalidatiegeneeskunde worden meegenomen.

Vul hier de Jonge Klaren Enquête 2014 in

Bron: dejongespecialist.nl

Lees meer:
Website De Jonge Specialist
AIOS 2013-Nr.2 - Resultaten Jonge Klaren Enquête 2013