De NZa stelt dbc-pakket 2019 vast

15/05/2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft laten weten het dbc-pakket voor de medisch specialistische zorg (waaronder de medisch specialistische revalidatie valt) voor 2019 te hebben vastgesteld.

In het pakket heeft de NZa een balans proberen te vinden tussen rust en stabiliteit enerzijds en het aansluiten bij en stimuleren van ontwikkelingen in de zorgpraktijk anderzijds. In de brief van de NZa die aan dit bericht is toegevoegd worden de belangrijkste wijzigingen genoemd.

Als bijlagen bij dit nieuwsbericht vindt u tevens de 'Regeling medisch specialistische zorg' en de 'Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg'.