DES-vroeggeboorteregeling van start

16/03/2015

Met ingang van 16 maart 2015 treedt de DES Fonds uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters in werking, kortweg DES-vroeggeboorteregeling. Deze regeling voorziet in het doen van uitkeringen aan DES-kleinkinderen als bij hen sprake is van bepaalde vroeggeboorte gerelateerde aandoeningen. Aanvragers van een uitkering zullen in de komende jaren artsen of behandelaren (of de administraties) benaderen met het verzoek kopieën van hun dossiers te leveren. Als beroepsvereniging vragen wij uw ruimhartige medewerking bij het vinden en ter beschikking stellen van de betreffende dossiers.

Aanvragers kunnen zodra zij 8 jaar zijn (en voor hun 18e) een voorlopige uitkering aanvragen. Zodra zij 18 jaar en (en voor hun 20e) kunnen zij een definitieve uitkering aanvragen. Dan wordt eventueel verlies van arbeidsvermogen beoordeeld.

Om in aanmerking te kunen komen voor een uitkering dienst de aanvragen bewijs te leveren van de aandoening(en) waarvoor hij/zij een uitkering wil ontvangen, alsmede voor de vroeggeboorte en voor de blootstelling van zijn/haar moeder aan DES. Daarvoor zullen zij een beroep doen op de zorgverleners die hen behandelen of hebben behandeld voor de betreffende aandoening(en). En hun moeders zullen de zorgverlener die hen gynaecologisch heeft begeleid vragen om hun dossiers. In veel gevallen hebben de aanvragers de complete dossiers nodig. Hij/zij zal die dossiers via de administratie van de zorgverlener opvragen. In een enkel geval zal ook een nadere verklaring van de arts worden gevraagd.