Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus

15/05/2018

Met dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Daarnaast heeft DHD een informatiepakket verspreid met een productgids waarin onder andere informatie over de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus te vinden is en een tweetal achtergrondartikelen over het gebruik van beide thesauri. Deze informatie vindt u onderaan dit bericht.

Ontwikkelingen Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

T-Rex opengesteld
De T-Rex, een aparte tool om makkelijk en snel in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus te zoeken, is vanaf nu voor iedereen toegankelijk. U heeft hier geen account meer voor nodig. Let op: de tool is alleen bedoeld om een term te zoeken. Het registreren gaat via de thesauri in het EPD. U bereikt de T-Rex via https://trex.dhd.nl.

Datamodel 3.2
Eind juni worden de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus uitgeleverd in het nieuwe datamodel 3.2. In dit datamodel worden o.a. triggers toegevoegd waarmee artsen lateraliteit gestructureerd kunnen vastleggen in het EPD, alsook metadata voor extra mogelijkheden bij vastlegging.

Ontwikkelingen Diagnosethesaurus

CRAMP opgeleverd
De spierziektendatabase CRAMP, die wordt gevuld met de Diagnosethesaurus en de LBZ, is opgeleverd. In een interview met Jan Verschuuren leest u meer over CRAMP (zie 'Achtergrondartikelen Diagnose- en Verrichtingenthesaurus' onderaan dit nieuwsbericht).

Sportgeneeskunde toegevoegd
Het specialisme Sportgeneeskunde is toegevoegd aan de Diagnosethesaurus. Vooralsnog zonder afleiding naar de DBC-diagnosetypering; hier wordt samen met de werkgroep DBC Sportgeneeskunde van de Vereniging voor Sportgeneeskunde nog aan gewerkt.

Herziening lijst Consultatieve psychiatrie
De diagnoselijst voor het specialisme Consultatieve psychiatrie is herzien. De oude DSM-IV termen zijn vervangen door een nieuwe lijst gebaseerd op de DSM-5.

Toevoeging lijst intensive care
In samenwerking met de NICE-organisatie wordt een lijst voor de intensive care opgenomen in de Diagnosethesaurus, die ook geschikt is voor de registratie van NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). De lijst wordt voor het eerst uitgeleverd in januari 2019.

Ontwikkelingen Verrichtingenthesaurus

Snomedificatie
De komende maanden wordt de Verrichtingenthesaurus net als de Diagnosethesaurus voorzien van afleidingen naar de internationale standaard SNOMED CT, waardoor de vastgelegde gegevens (inter)nationaal uitwisselbaar zijn.

Herziening lijst gipsverbandmeesters
Met ingang van de juni-release is de lijst met gipsverrichtingen in de Verrichtingenthesaurus grondig herzien. Dit is gedaan in samenwerking met de gipsverbandmeesters.

Nieuwe versies uitgeleverd

Eind mei 2018 zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (versie 2.35) en van de Verrichtingenthesaurus (versie 1.4) uitgeleverd.
Deze nieuwe versies vindt u hieronder. Tevens vindt u daar de volledige lijst van het specialisme Revalidatiegeneeskunde en de 'was-wordt-lijst' voor zowel de Diagnosethesaurus als de Verrichtingenthesaurus.
 Daarnaast vindt u bijgevoegd de release notes van beide thesauri (versie 2.35 en versie 1.4).
Voor het specialisme Revalidatie is in de Diagnosethesaurus één nieuw concept opgenomen na een wijzigingsverzoek vanuit een ziekenhuis. In de Verrichtingenthesaurus zijn voor de Revalidatie geen concepten gewijzigd.