Diagnosethesaurus ICD-10 gepubliceerd

20/05/2015

Onlangs heeft Dutch Hospital Data (DHD) de diagnosethesaurus voor de revalidatie gepubliceerd.

Instellingen voor medisch specialistische zorg zijn verplicht om met ingang van 1 juli 2015 de ICD-10 diagnose te registreren en aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS). Minister Schippers wil daarmee internationale vergelijkingen tussen de zorg in Nederland en in andere landen mogelijk maken.

Een hulpmiddel bij de reductie van de registratielast is de diagnosethesaurus waarin DBC- en ICD-10-afleidingen automatisch van de diagnose worden afgeleid. Inmiddels heeft de Dutch Hospital Data (DHD) de diagnosethesaurus voor revalidatie gepubliceerd en uitgeleverd aan de ICT-leveranciers. Daarmee beschikt revalidatie over een gevalideerde en gecontroleerde diagnosethesaurus voor registratie aan de bron, inclusief de afleiding naar DBC-diagnosetypering en ICD-10. Het specialisme revalidatie is in deze uitlevering voor het eerst gepubliceerd en bevat in totaal 1657 diagnosetermen.

De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen en de afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen zijn voor advies voorgelegd aan de VRA. De afleidingen naar ICD-10 zijn geautoriseerd door het RIVM. De VRA heeft een positief advies voor deze publicatie afgegeven aan DHD, in de wetenschap dat feedback vanuit de dagelijkse praktijk de volgende stap is in de verbetering van de diagnosethesaurus. De diagnosethesaurus kan worden ingelezen in het EPD-systeem van de instelling. Is dat eenmaal gebeurd, dan kunnen de diagnoses via het EPD worden geregistreerd.

De website van DHD biedt verdiepende informatie over de diagnosethesaurus in de vorm van een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. De vragen gaan onder meer over ICD-10 en de koppeling met de diagnosetermen in de thesaurus, de verantwoordelijkheid van de medisch specialist in het totale registratieproces, over het onderhoud van de thesaurus en over lokale controles. Het gebruik in de praktijk en oplettendheid van gebruikers leiden immers tot verbeteringen in de thesaurus. Wanneer bij het gebruik van de diagnosethesaurus wordt gestuit op verbetermogelijkheden, is een wijzigingsproces vastgesteld, goedgekeurd door de Federatie van Medisch Specialisten.