Drie toonaangevende partijen in de revalidatie bundelen hun krachten

28/05/2015

Het Centrum voor Revalidatie van het UMC Groningen, Rijndam Revalidatie in Rotterdam en De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht gaan intensief samenwerken met als doel de revalidatiegeneeskundige zorg sneller te verbeteren en voortdurend te vernieuwen

Door de krachten te bundelen wordt het eenvoudiger bij elkaar in de keuken te kijken, kennis en ervaringen uit te wisselen en (ontwikkel)taken te verdelen. Door behandelingen en resultaten te vergelijken zal de onderlinge variatie verminderen waardoor de kwaliteit op alle locaties beter wordt. De focus op ontwikkeling en innovatie maakt de partners van het samenwerkingsverband een interessante werkgever voor talentvolle professionals in het vakgebied.

Het CvR-UMCG, Rijndam en De Hoogstraat opereren in het hart van de Nederlandse revalidatiegeneeskunde. Ieder van hen heeft specialistische kennis die aanvullend is aan die van de anderen. Zij hebben ieder op eigen wijze het wetenschappelijk onderzoek uit de UMC’s succesvol ingebed in de dagelijkse zorg. Nieuwe kennis kan daardoor snel in de praktijk worden ingevoerd.

Ieder van de partners heeft een actieve onderzoeksgroep die zijn eigen academische partners heeft búiten het samenwerkingsverband. Deze wetenschappelijke coalities leveren een essentiële bijdrage aan de wetenschappelijke basis van de revalidatiegeneeskunde, worden daarvoor gekoesterd en vanzelfsprekend voortgezet.

Bestuurders en betrokken hoogleraren zijn ervan overtuigd dat onder meer door de relatief beperkte omvang van de klassieke doelgroepen van de revalidatiegeneeskunde, het schaalvoordeel van duurzame samenwerkingsrelaties nodig is om van goede naar zeer goede zorg te komen. Zij verwachten dat op termijn het samenwerkingsverband wordt uitgebreid met andere revalidatie instellingen met een actieve rol in innovatie en wetenschap.