Duco Steenbeek behaalt certificaat Senior Kwalificatie Onderwijs

09/12/2019

Dr. Duco Steenbeek heeft als één van de weinige revalidatieartsen in Nederland de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) behaald. De uitreiking van het SKO certificaat is op 11 december a.s. in Leiden.

Om het eervolle SKO certificaat te behalen, moet je eerst in het bezit zijn van de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) en een onderwijs-curriculum vitae inleveren bij een toetsingscommissie. Het College van Bestuur besluit vervolgens om de Senior Kwalificatie Onderwijs toe te kennen. Eerder dit jaar was revalidatiearts Willeke Kruithof de eerste revalidatiearts in Nederland die deze SKO behaalde.

In het LUMC, waar Duco werkt, kan een SKO traject worden opgestart op voordracht van het afdelingshoofd, de opleidingsdirecteur en de portefeuillehouder onderwijs van de divisie. Een criterium betreft de impact die de kandidaat heeft gehad op meerdere opleidingen in het universitair onderwijs tenminste 5 jaar na de promotie in een brede variatie over verschillende leerlijnen. Het onderwijs-CV wordt beoordeeld en een portfolio met een onderwijsvisie, didactisch ontwerp, uitvoering, onderwijs coördinatie en kwaliteitsbewaking onderwijs. De SKO toetsingscommissie bestaat uit hoogleraren verdeeld over de verschillende faculteiten, dus niet alleen geneeskunde.

Betrokkenheid bij bachelor en master onderwijs in Leiden
Duco is bij het bachelor onderwijs geneeskunde betrokken als commissielid in het Blok 'Vraagstukken Bewegen', maar ook als coördinator van de Lijn 'Beroepsvorming'. Behalve colleges 'Revalidatiegeneeskunde', verzorgt hij in Leiden, samen met een grote groep bevlogen docenten, het zogenaamd ‘patient-partner onderwijs', waarbij sinds 2014 alle geneeskundestudenten in kleine groepen onder begeleiding actief in contact komen met meerdere revalidanten (zie ook bijgevoegde publicatie in NTR 2014). Voor de masteropleiding is Duco in het LUMC samen met de medische staf druk met keuzecoschappen, een semiartsenschap en een schakeljaar in de revalidatiegeneeskunde. Duco: 'De geneeskundestudenten zijn onze toekomstige bevlogen collega-revalidatiearts en anders wel onze toekomstige verwijzers, dus dit onderwijs is bepaalt onze toekomst. Daar moet echt meer aandacht voor komen.'

Betrokkenheid opleiding tot revalidatiearts en postacademisch onderwijs
Naast bovengenoemde is DuCo als opleider betrokken bij de ontwikkeling van divers lokaal en regionaal onderwijs voor de aios revalidatiegeneeskunde in OOR Leiden. Tevens wordt vanuit Leiden de VRA basiscursus Zenuwletsel georganiseerd.
Voor het postacademisch onderwijs is hij lid van de Boerhaave POBOT-commissie onder leiding van prof. dr. Sander Geurts uit Nijmegen, een sterk ontwikkelend onderwijscurriculum in de echogeleide botulinetoxinebehandelingen. 
Verder is Duco lid van de Scholingscommissie, het Concilium en een nieuwe maar dynamische VRA Werkgroep Onderwijs voor geneeskundestudenten, georganiseerd op initiatief van prof. dr. Clemens Rommers.

Visie op onderwijs
Uitgangspunt van de visie van Duco is dat hoofd, hart en handen moeten samenkomen in het leerproces, hij werkt dit ook uit in zijn activerend onderwijs, waarmee hij zoekt naar de aaneenschakeling van leermomenten die hart, handen en hoofd verbinden. Activerend onderwijs maakt de student of cursist kritisch op zichzelf en de (on)waarheden in de wereld, het maakt de student bewust van zijn talenten en zijn studie-effectiviteit. Activerend onderwijs maakt de emoties los die horen bij de praktijksituatie, emoties waardoor leerstof levenslang beklijft. Duco: 'Ik vind individualisering van leerroutes vanzelfsprekend, want hart, handen en hoofd zijn uniek. Leren gaat het beste in een veilige, leuke en functionele leeromgeving in de echte praktijk. Dat betreft in ons vak scholingsvormen waaraan revalidanten actief deelnemen die met hun veelal indrukwekkende pathologie de leermeester zijn.' 

Het VRA bestuur is trots op het door Duco behaalde SKO certificaat en feliciteert Duco met deze mooie prestatie.