E-learning module Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie

31/03/2017

Wat is zelfmanagement en zelfmanagement ondersteuning? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk voor zorgprofessionals in de kinderrevalidatie? Hoe kan je als therapeut een coachende houding aannemen? De gratis e-learning module 'Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie', die per 1 april online is, besteedt hier aandacht aan. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met professionals en cliënten.

Zelfmanagement is vooral bekend binnen de zorg voor ouderen met een chronische aandoening. De laatste jaren is deze ontwikkeling ook steeds meer zichtbaar binnen de kinderrevalidatie en de zorg voor ouders en kinderen/jongeren met een chronische aandoening. Het ondersteunen van zelfmanagement wordt meer en meer gezien als een essentieel onderdeel van de behandeling.

Na het volgen van de module hebben professionals in de kinderrevalidatie kennis opgedaan over definities en begrippen van zelfmanagement. Ook zijn ze zich meer bewust van hun eigen handelen met betrekking tot zelfmanagement en het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie.

De module bestaat uit 18 vragen, en neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Professionals leren in deze module door vragen te beantwoorden over theorie, praktijksituaties en videofragmenten. Er zijn geen kosten aan het volgen van de module verbonden en bij het succesvol doorlopen ervan wordt een certificaat uitgereikt.

De module 'Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie' is vanaf 1 april te vinden op: www.free-learning.nl/modules/zelfmanagement/start.html

Deze module is geschreven onder verantwoordelijkheid van de Dutch Academy of Childhood Disability en de LEARN2MOVE Stuurgroep en is financieel mogelijk gemaakt door het Prinses Beatrix Spierfonds, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Revalidatiefonds en ZonMw.

Bron: www.netwerklook.nl