Eerste consultatieronde concept-adviesrapport set generieke PRO(M)s voor kinderen

15/08/2022

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg is het ‘concept-adviesrapport set generieke PRO(M)s voor kinderen’ ontwikkeld. De conceptversie van dit adviesrapport wordt nu ter commentaar aan de leden van de VRA voorgelegd.

De consultatie zal uit twee rondes bestaan, waarvan de eerste zich richt op de gemaakte keuzes en operationalisatie m.b.t. de PROs en de tweede op het vastgestelde adviesrapport. 

De werkgroep maakt onderdeel uit van Lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg ‘Meer inzicht in uitkomsten’. Binnen deze programmalijn worden uitkomstensets ontwikkeld voor aandoeningen die bestaan uit klinische en patiënt gerapporteerde uitkomsten.

De set generieke PRO(M)s voor kinderen is samengesteld als uitgangspunt voor de aandoeningen binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. De werkwijze is conform de aanpak bij de set generieke PROMs voor volwassenen. Dit document beschrijft de gemaakte keuzes en operationalisatie m.b.t. de PROs. Daarnaast bevat het concept-advies de aanbevelingen die tot dusver naar voren zijn gekomen.

Klik hier voor de conceptversie van het 'adviesrapport set generieke PRO(M)s voor kinderen' (alleen voor leden toegankelijk).

De reactietermijn is verlopen. U kunt niet meer reageren op de concept-versie