Engelse naam VRA

15/04/2016

De Engelse naam van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is gewijzigd in: Netherlands Society of Rehabilitation Medicine.

Al tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2015 heeft het bestuur voorgesteld om in de Engelse naam van de VRA de 'P' van Physical uit de naam te verwijderen. Hiermee gingen de leden van de vereniging akkoord. Na advies van een vertaalbureau ten aanzien van het gebruik van 'Netherlands' of 'Dutch' zijn de leden van de VRA tijdens de voorjaars-ALV op 15 april 2016 geïnformeerd dat de Engelse naam zal wijzigen in: Netherlands Society of Rehabilitation Medicine (NSRM).