Expertisegebied revalidatieverpleegkundige

06/04/2016

In november 2015 is het document 'Expertisegebied revalidatieverpleegkundige' verschenen. Het Expertisegebied beschrijft de specifieke kennis en vaardigheden die revalidatieverpleegkundigen in de zorg voor de revalidant nodig hebben.

De medische en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben geleid tot grote veranderingen in de zorgvragen van patiëntenpopulatie van verpleegkundigen in Nederland. Dit geldt ook voor revalidatieverpleegkundigen.
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben zich met het project 'Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020' voorbereid op de toekomst. Het belangrijkste product vanuit dit project 'V&V 2020' zijn de beroepsprofielen die in oktober 2012 zijn gepresenteerd; voor het eerst in de geschiedenis ontwikkeld vanuit de beroepsgroep zelf.

Het nu verschenen document 'Expertisegebied revalidatieverpleegkundige' is een bijlage bij het 'Beroepsprofiel verpleegkundige'. Het 'Expertisegebied revalidatieverpleegkundige' kan beschouwd worden als de opvolger van het 'Beroepsdeelprofiel Revalidatieverpleegkundige' (AVVV, 2004), maar is meer in lijn gebracht met de actuele ontwikkelingen in het verpleegkundige beroep.

De VRA complimenteert de V&VN Neuro & Revalidatie met dit prachtige document.