Externe set prestatie-indicatoren medisch specialistische revalidatie 2015

03/11/2015

De externe set prestatie-indicatoren 2015 is op 26 oktober jongstleden door Revalidatie Nederland aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

De externe set heeft twee doelstellingen:

  1. Keuze-ondersteuning van patiënten;
  2. Zorginkoop door verzekeraars.

De samenstelling van de externe set is daarom bepaald op basis van consensus tussen de partijen binnen Inzicht in Revalidatie. Naast VRA en Revalidatie Nederland zijn dit ook het LSR en Zorgverzekeraars Nederland. Het LSR en Zorgverzekeraars Nederland konden zich op hoofdlijnen vinden in de wijzigingsvoorstellen van de Commissie Prestatie-indicatoren van VRA en Revalidatie Nederland (tevens getoetst door de Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie van Revalidatie Nederland). Het LSR en Zorgverzekeraars Nederland hadden geen aanvullende wensen ten aanzien van de externe set. Hierdoor is de aard en omvang van de wijzigingen in de externe set voor verslagjaar 2015 beperkt.

Door kwaliteitsgegevens over de externe set 2015 aan te leveren voldoen leden van Revalidatie Nederland aan hun transparantieverplichting. De uitvraag van deze gegevens vindt begin 2016 plaats via gegevensmakelaar GfK.

Bron: Revalidatie Kennisnet