Federatie en LAD doen handreiking voor lokale opvolger van het Document Medische Staf

01/10/2015

Met de komst van Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) kan in ziekenhuizen behoefte ontstaan aan een nieuwe overeenkomst om de verhouding tussen medische staf en raad van bestuur te regelen. Van oudsher waren afspraken hierover vastgelegd in het landelijk vastgestelde Document Medische Staf (DMS). De Federatie van Medisch Specialisten en de LAD hebben een een opvolger gemaakt voor het DMS, om op lokaal niveau de kwaliteit in het ziekenhuis goed te kunnen regelen.

Met de handreiking willen de Federatie en de LAD een lokale dialoog tussen de medische staf, MSB, Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en de raad van bestuur stimuleren, gericht op het maken van sluitende afspraken over de kwaliteit binnen het ziekenhuis. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Federatie.