Federatie Medisch Specialisten een feit

06/01/2015

2015 is een bijzonder jaar, omdat de Federatie Medisch Specialisten dit jaar van start gaat. In deze organisatie werken alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, en de ziekenhuisapothekers, de klinisch chemici en de klinisch fysici, samen.

De Orde van Medisch Specialisten bestaat niet meer. Op 18 december 2014 was de laatste Algemene Vergadering waar de nieuwe statuten voor de federatie zijn goedgekeurd en de Orde van Medisch Specialisten is opgeheven.

Congres "100% Medisch Specialist"
Op 29 januari 2015 is de officiële startbijeenkomst van de Federatie Medisch Specialisten getiteld "100% Medisch Specialist" in de Domus Medica in Utrecht. Dat is het moment waarop de Federatie Medisch Specialisten zich aan de buitenwereld zal presenteren. Daarbij zal minister Schippers van Volksgezondheid aanwezig zijn en een toespraak houden over het kwaliteitsbeleid van het medisch-specialistisch beroep. Die dag wordt ook de nieuwe website en het nieuwe logo met bijbehorende huisstijl gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst zijn alle stakeholders in de zorg, zoals de huisartsen, de patiëntenvereniging, de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen, alsook de pers uitgenodigd.

Uw mening telt - VUL DE ENQUETE IN!
Uitdagingen als de ingrijpende veranderingen in de zorg en het belang van goede patiëntenzorg vragen om een sterke organisatie van en voor alle medisch specialisten. Een nieuwe organisatie moet vertrouwen verdienen, dat realiseren wij ons goed. Daarom stellen wij u graag een paar korte vragen met betrekking tot de Federatie. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens het congres van 29 januari als een soort "nulmeting". Laat uw stem horen door de enquête in te vullen.

Nieuw bestuur FMS stelt zich voor:

Mr. Frank de Grave
Algemeen voorzitter.

 

Dr. Huib Cense
Vice-voorzitter.
Chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar.

Dr. Marcel Daniëls
Voorzitter Raad Kwaliteit.
Cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Dr. Marianne ten Kate-Booij
Voorzitter Raad Opleiding. Gynaecoloog in het Erasmus MC.

Dr. Robert Sie
Voorzitter Raad Beroepsbelangen.
Anesthesioloog in het Rijnland ziekenhuis.

Dr. Leon Winkel
Algemeen bestuurder belast met portefeuille beroepsbelangen medisch specialisten met een dienstverband.
Kinderarts in het Kennemergasthuis.

Prof. dr. Han Laméris
Kwartiermaker Raad Wetenschap. Emeritus hoogleraar radiologie in het AMC-UvA.