Focus op innovatie in de revalidatiesector

20/04/2016

Op vrijdag 15 april 2016 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) in samenwerking met Revalidatie Nederland, ZonMw en het Revalidatiefonds bij de Vrije Universiteit in Amsterdam het symposium ‘De kunst van het innoveren’. Tijdens dit symposium was er onder andere aandacht voor een aantal innovaties uit het Innovatieprogramma Revalidatie. Ook werd de e-Rev@lidatieprijs van het Revalidatiefonds uitgereikt en sprak Sebastiaan van Nieuwenhuizen in het kader van de Dwarslaesie Challenge Week de aanwezigen toe. Het symposium was het middagprogramma van het VRA Colloquium, het voorjaarscongres van de VRA.

E-Rev@lidatieprijs
Voor de e-Rev@lidatieprijs waren drie genomineerden die mochten pitchen om de prijs. Het Revalidatiefonds stelde € 10.000 beschikbaar als prijs voor het idee dat het beste de zelfstandigheid bevordert van mensen die revalideren. De prijs ging uiteindelijk naar  de app ‘Kort krachtig en fit’, van UMC Groningen, Rijndam Revalidatie, De Hoogstraat Revalidatie en vereniging KorterMaarKrachtig. Met deze uitgebreide en interactieve app willen de makers amputatiepatiënten en gebruikers van beenprothesen mobieler, beter geïnformeerd en daardoor letterlijk –en figuurlijk- krachtiger maken. Prof. dr. Jan Geertzen nam de prijs uit handen van Daniëlle Schutgens, directeur/bestuurder van het Revalidatiefonds, in ontvangst.

Innovatieprogramma Revalidatie
Prof. dr. Paul Iske ging na de pitches in op het klimaat dat nodig is om succesvol te kunnen innoveren. Vervolgens startte een inhoudelijke discussie over De Kunst van het Innoveren. Hierbij kwamen drie projecten uit het in 2009 gestarte en inmiddels afgeronde Innovatieprogramma Revalidatie aan de orde. Ook de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl werd bij de discussie betrokken. De projecten waren: ComPoli, GameLab en ImPACT. Met het ‘ComPoli’ project is een digitale poli ontwikkeld voor chronisch neurologische patiënten met een communicatieve beperking, waarin  gebruik gemaakt wordt van spraak- en taaltechnologie en klikpraattechnologie. Hierdoor is informatie makkelijker te vinden en komen patiënten beter voorbereid op consult. In het project ‘GameLab’ is onderzocht of gamen in de revalidatie op verschillende afdelingen en in verschillende revalidatie-instellingen geïmplementeerd kan worden. Het GameLab is inmiddels met succes in het revalidatieteam Trauma, Amputatie en Orthopedie van De Hoogstraat en op de mytylschool van Adelante geïmplementeerd. Bij het project ImPACT gaat het om een nieuwe behandelmethode (PACT), die ingaat op de wijze waarop een partner het beste kan communiceren met een patiënt met afasie. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemende centra en de partners van afasiepatiënten enthousiast zijn over de training.

Dwarslaesie Challenge Week
Tot slot ging Sebastiaan van Nieuwenhuizen in het kader van de Dwarslaesie Challenge Week zijn uitdaging aan: hij vertelde zijn indrukwekkende verhaal aan het publiek. Aan de Dwarslaesie Challenge Week doen vijf mensen mee. Zij zijn een bijzondere uitdaging aangegaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar zelfregie bij een dwarslaesie. De Dwarslaesie Challenge Week liep van 7 tot en met 15 april 2016.

Het symposium ‘De kunst van het Innoveren’ gaf een goed beeld van het innovatievermogen van de revalidatiesector. Het symposium inspireert de sector om actief te blijven innoveren om de medisch specialistische revalidatiezorg beter, doelmatiger en effectiever te maken.