Geslaagd VRA Annual Congress

09/11/2013

Meer dan 500 deelnemers bezochten donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november het tweedaagse congres van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Het thema Rehabilitation Medicine ‘Un’limited leverde een vol programma en veel inspiratie. De VRA kijkt terug op een zeer geslaagd congres.

De aftrap werd gegeven met een Keynote Lecture van Elizabeth Vroom, voorzitter van het Duchenne Parent Project. Zij ging in op de rol van deze organisatie bij innovaties. Hans Slootman, revalidatiearts in Heliomare, sprak vervolgens over revalidatiegeneeskunde in ontwikkelingslanden. Naast zijn baan in Nederland is hij betrokken geweest bij diverse revalidatieprojecten in allerlei landen. Tijdens zijn presentatie gaf hij voorbeelden en handreikingen voor samenwerking met ontwikkelingslanden.

Professor Bart Koopman hield een Lecture over Symbionics, een netwerk van onderzoekers, gebruikers en bedrijven die samenwerken om ‘slimme’ hulpmiddelen te ontwikkelen die zich makkelijker kunnen aanpassen aan de gebruiker.

De Keynote Lecture op vrijdagmiddag werd verzorgd door Michael Weinrich. Hij is directeur van het National Center for Medical Rehabilitation Research in de USA en hield zijn presentatie over de vraag: Welke onderdelen in de revalidatie zijn therapeutisch en hoe kunnen we die optimaliseren? Aan de hand van voorbeelden uit de revalidatiepraktijk liet hij zien hoe onderzoeksvragen de klinische praktijk kunnen verrijken.

Niet alleen revalidatieartsen, maar ook wetenschappers, bestuurders, PA’s, fysiotherapeuten en andere belangstellenden namen deel aan de vele mini-symposia en workshops die tijdens de drie parallelsessies werden gehouden. Het programma bevatte diverse nieuwe items, zoals een Phd-Thesis sessie en een Debatsessie. In deze Debatsessie discussieerden ca 50 aanwezigen op een interactieve wijze aan de hand van stellingen over het thema: Is revalidatiegeneeskunde limited of unlimited?

En last but not least werden er maar liefst 30 posters gepresenteerd, die de interessante resultaten lieten zien van kwalitatief hoog niveau onderzoek op het gebied van revalidatiegeneeskunde in Nederland.

Daarnaast was er in het Atrium plaats voor ruim 30 sponsoren, die in hun stands de laatste ontwikkelingen in het vakgebied lieten zien. Zij kregen veel aanloop van de congresbezoekers.

In het Atrium konden sponsoren bezocht worden Virtual Reality Lunch in het Atrium

Workshop 'Rehab is fun' (1f), voor studenten geneeskunde

Posterpresentaties

De interactieve workshop 'Rehabiliation after stroke' (2d) met stellingen en stelling nemen