Gezocht: revalidatieartsen voor focusbijeenkomst 24 april

13/03/2019

In 2019 werkt het UMC Utrecht aan het landelijke project 'Antibioticaresistentie en infectiepreventie in vijf medische vervolgopleidingen'. Voor dit project is men op zoek naar 3 revalidatieartsen die willen deelnemen aan een korte focusbijeenkomst over antibioticaresistentie en infectiepreventie.

Beste collega,

Voor een project zoeken wij 3 revalidatieartsen die willen deelnemen aan een korte focusbijeenkomst over antibioticaresistentie en infectiepreventie, waarvoor accreditatie wordt aangevraagd. Onderstaand vindt u meer informatie. We kijken uit naar uw komst!

Achtergrond
In 2019 werkt het UMC Utrecht aan het landelijke project 'Antibioticaresistentie en infectiepreventie in vijf medische vervolgopleidingen'. Een toelichting van dit project vindt u in de factsheet die onderaan dit bericht is toegevoegd.

Kort samengevat werken wij aan het vaststellen van het benodigde kennisniveau van verschillende extramurale specialisten op gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Het betreft huisartsen, bedrijfsartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen. Door middel van literatuuronderzoek gevolgd door een Delphi studie, proberen we met behulp van experts vast te stellen wat deze specialisten moeten weten over deze thema’s. Vervolgens bekijken we wat er daadwerkelijk aan onderwijs gegeven wordt per opleiding. Het uiteindelijke product is een adviesrapport voor de vijf vervolgopleidingen.

Doel van de bijeenkomst
In een focusgroep bijeenkomst gaan we in gesprek over de vraag of instellingen voor revalidatie, ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten voldoende vergelijkbaar zijn om gelijkwaardige competenties te verwachten op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Met andere woorden, kan van revalidatieartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde hetzelfde kennisniveau verwacht worden?

Wie zoeken we?
Wij zoeken 3 revalidatieartsen (tevens 3 artsen voor verstandelijk gehandicapten en 3 specialisten ouderengeneeskunde).  

Datum, duur en locatie
De focusbijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 april van 9:30-11:30 uur in het UMC Utrecht. De gedetailleerde routebeschrijving wordt na aanmelding toegezonden.

Als reservedatum houden we donderdag 25 april van 16:00-18:00 uur aan, voor het geval velen niet kunnen op de woensdag.

Programma
Er wordt gestart met een bondige uitleg over het project en over de Delphi methode, zodat u met de juiste context werkt. Naderhand vragen we u om uw standpunt aan de hand van stellingen/vragen. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vrije discussie en het delen van ideeën.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd voor de bijeenkomst, als dank voor de genomen moeite.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar k.s.tepaske@umcutrecht.nl, uiterlijk tot en met zondag 21 april. Bij vragen kunt u bellen naar 088-7569385 of mailen naar k.s.tepaske@umcutrecht.nl.

Met vriendelijke groet,
Karlijn te Paske

Docent en onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Public Health Onderwijs Universitair Medisch Centrum Utrecht