Goede presentatie Jennifer Welten voor TESC Award

29/09/2020

Op het DCRM 2019 heeft Jennifer Welten de prijs gewonnen voor beste poster waarna de VRA haar heeft voordragen als genomineerde voor de TESC Award bij het ESPRM 2020. Dit jaar waren er zeven voordrachten tijdens het ESPRM 2020; Jennifer Welten is geëindigd op de 2e plek, een mooie prestatie en een grote felicitatie waard!

De TESC Award is een prijs die op het ESPRM congres wordt uitgereikt. De afkorting staat voor Trans European Scientific Contest. Elk Europees land kan één aios of jonge klare voor deze prijs nomineren. Voor meer informatie over de prijs, zie deze website: https://esprm2020.com/european-congress/awards/6.

De titel van de presentatie van Jennifer was ‘The effect of coping style and self-efficacy on anxiety, depression and life satisfaction of patient-partner couples after stroke’. Haar supervisoren zijn prof. dr. Anne Visser-Meily en dr. Vera Schepers. De contributies zijn geweest op de volgende gebieden: formuleren van de onderzoeksvraag, juiste methodiek zoeken om de onderzoeksvraag te beantwoorden, analyseren van de data en het schrijven van het artikel/maken van de poster. De data waren al beschikbaar, dus ze heeft geen contributie geleverd ten aanzien van het verzamelen van de data.

Jennifer: 'Ik vond het fijn dat ik, ondanks de huidige COVID-tijd, toch mee kon doen aan dit internationale congres en kon spreken over ons onderzoek naar het functioneren van patiënten én partners na een CVA. Het is, denk ik, een waardevolle ervaring als beginnend onderzoeker en als aios. Hoewel..., een tripje naar Belgrado zou natuurlijk wel heel tof geweest zijn...'.

Het bestuur feliciteert Jennifer met deze mooie prestatie!