Gratis pakket met zelftesten voor kwetsbare patiëntengroepen

28/07/2021

Op verzoek van cliëntorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte is onderzocht welke aanvullende bescherming mogelijk is voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in zelfgekozen thuisisolatie zitten en niet gevaccineerd kunnen worden.

Het gaat om: 

  • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
  • Personen (≥12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

Uit het overleg met de cliëntenorganisaties is naar voren gekomen dat het voor deze groep wenselijk is om als aanvullende bescherming, zelftesten beschikbaar te stellen. Het geeft hun de mogelijkheid om met meer vertrouwen contacten aan te gaan. Bijvoorbeeld om familie en vrienden te ontvangen, of verschillende mantelzorgers en andere zorgverleners. De minister van VWS stelt voor bovengenoemde groepen nu maandelijks een gratis pakket met zelftesten beschikbaar.

Gratis zelftesten via eigen apotheek
De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar zijn via de eigen apotheek. De testen worden op naam van de persoon met een kwetsbare gezondheid verstrekt. Vanaf 28 juli 2021 is er per persoon één pakket van 25 stuks per maand beschikbaar. Bij uitgifte toetst de apotheker of de volgende voorwaarden gelden: de betreffende persoon is in thuisisolatie vanwege (angst voor) een verhoogd medisch risico en de betreffende persoon is op advies van een behandelaar of vanwege (jonge) leeftijd niet gevaccineerd. De apotheek toetst ook of er minder dan een maand geleden zelftesten op naam van de betreffende persoon zijn verstrekt.

Aanvullende bescherming biedt meer veiligheid

De zelftesten worden ingezet als aanvulling op de bestaande beschermingsmaatregelen. Met de zelftesten kunnen mensen die dichtbij deze persoon staan zichzelf preventief testen. Het testen geeft een extra veiligheidscheck. We willen hiermee de kans op besmetting met corona verder verkleinen. Ook hopen we de veiligheid te vergroten zodat mensen in thuisisolatie geleidelijk weer meer personen kunnen toelaten in de persoonlijke omgeving.

Naast het zelftesten blijft het van belang ook na een negatieve zelftest de basismaatregelen te volgen zoals regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden en zorgen voor voldoende frisse lucht in huis. Apothekers zullen bij de verstrekking van de zelftesten hierover advies geven.

Meer informatie
Voor vragen over de verstrekking van de zelftesten dan kunt u contact opnemen met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.