Handvest Kinderrevalidatie vernieuwd

09/03/2021

De Sectie Kinderrevalidatie van de VRA heeft het Handvest Kinderrevalidatie hernieuwd. Ten opzichte van de vorige versie uit 2013 zijn er kleine aanpassingen aangebracht.

De nieuwe versie vindt u bijgevoegd bij dit nieuwsbericht en op de webpagina van de Kindersectie.