Hersenz wint de George Beusmans CVA Innovatieprijs 2014

24/11/2014

Tijdens het congres van het kennisnetwerk CVA, op 20 november jl., heeft Hersenz de George Beusmans CVA Innovatieprijs 2014 gewonnen. De jury noemt Hersenz vernieuwend omdat het behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zich richt op de chronische fase, waar nog nauwelijks integrale behandelingen voor ontwikkeld zijn. De jury was ook positief over de samenwerking tussen de verschillende organisaties en disciplines binnen Hersenz.

George Beusmans reikte het bij de prijs behorende prachtige beeldje, gemaakt door kunstenares Dorine Beusmans, uit aan Judith Zadoks, projectleider van Hersenz. Namens de jury lichtte specialist Ouderengeneeskunde Tineke Krikke de keuze toe. Hersenz is vernieuwend omdat het zich richt op de chronische fase, en daar is nog heel weinig voor ontwikkeld. Dit bleek ook uit het verhaal van jurylid en ervaringsdeskundige Simonne van Gennip eerder op de dag; zij vertelde dat er zelfs een paar jaar na haar hersenbloeding nog veel mogelijk was en daar meer aandacht voor moet komen.
De jury was ook positief over de samenwerking tussen de verschillende organisaties en disciplines binnen Hersenz. Verder deden ze de suggestie om meer bekendheid te geven aan Hersenz in den lande. Veel van de aanwezigen uit ziekenhuis, revalidatie en eerstelijnszorg waren nog niet op de hoogte van het bestaan terwijl het wel een interessante verwijsmogelijkheid kan zijn.

Projectleider Zadoks over de prijs: “Hersenz is een samenwerking van organisaties uit de gehandicaptenzorg. Daarom is het extra bijzonder deze prijs te krijgen, want het CVA-netwerk bestaat vooral uit organisaties en professionals vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijns praktijken. Daaruit blijkt wel dat er nog een kloof te overbruggen valt tussen acute fase en revalidatie aan de ene kant, en de chronische fase aan de andere kant. Hersenz wil hier graag aan bijdragen. We zijn blij dat het Kennisnetwerk CVA ook steeds meer aandacht heeft voor de chronische fase. Komend jaar willen we graag investeren in verdere samenwerking met regionale CVA-ketens zodat mensen na een beroerte de zorg krijgen waaraan ze behoefte hebben.”

George Beusmans, de naamgever van de prijs, is hoofddocent huisartsgeneeskunde aan Maastricht University. Hij doet onderzoek naar kwaliteit van leven bij CVA-patiënten en hun naasten.