IGZ rapport 'De Veiligheid Telt 2012'

24/04/2014

Onlangs publiceerde IGZ het rapport ‘De Veiligheid Telt 2012’. Dit rapport betreft de resultaten van de veiligheidsindicatoren over 2012.

Het laat eenzelfde beeld zien als ook in andere rapporten naar voren is gekomen; namelijk dat er al veel is bereikt, maar dat nog niet alle 10 de veiligheidsthema’s in de ziekenhuizen zijn geïmplementeerd. Met name de thema’s ‘medicatieveiligheid’ en ‘medische technologie’ blijven achter.

In het rapport wordt gesteld dat de implementatietermijn van 5 jaar voor de veiligheidsthema’s waarschijnlijk te  kort was en dat patiëntveiligheid overal dus hoog op de agenda moet blijven staan. De indicatoren zijn een handvat voor de ziekenhuizen om mee door te gaan.

In het voorwoord van het rapport wordt verwezen naar het rapport over infectiepreventie van december 2013 en de conclusie dat de richtlijnen op dit vlak onvoldoende geïmplementeerd zijn. Ook wordt verwezen naar de ‘monitor zorggerelateerde schade’ als bewijs dat de inspanningen van de ziekenhuizen om de veiligheid te vergroten lonen en dat de huizen hiervoor een pluim verdienen.

De inspectie zal vanaf 2014 systematisch in haar toezichtsprogramma aandacht schenken aan minimaal één van de veiligheidsthema’s. In 2014 zal dit met name gericht zijn op de thema’s ‘kwetsbare ouderen’ en ‘het voorkomen van wondinfecties’.

Zie ook: website IGZ