Interview met Wietse Gaykema in opleidingsspecial van LAD

24/08/2017

Deze week valt bij alle abonnees van de LAD en De Geneeskundestudent een opleidingsspecial in de bus. Daarin ook een interview met Wietse Gaykema, revalidatiearts in opleiding en voorzitter van de Kerngroep. Wietse geeft in zijn interview antwoord op de vraag: 'Wat maakt jouw specialisme leuk?'

De LAD en De Geneeskundestudent vinden dat er tijdens de opleiding geneeskunde meer moet worden gefocust op 'onbekende' en 'onbeminde' specialismen, zoals de sociale geneeskunde en de revalidatiegeneeskunde. In de gezamenlijke special van het LAD magazine zoomen ze in op de vraag- en aanboddilemma's op de opleidingsmarkt.

Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen aan voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen ‘onbekende’ specialismen (vooral binnen de sociale geneeskunde) hun opleidingsplaatsen niet gevuld. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vinden de LAD en De Geneeskundestudent.

Dat de opleidingsmarkt voor artsen niet functioneert zoals het zou moeten, maken de cijfers van het Capaciteitsorgaan in één klap duidelijk. Er is een ‘opleidingsreservoir’ van 5.102 basisartsen ontstaan, terwijl er jaarlijks maar 2.369 opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Vooral voor ziekenhuisspecialismen is het lastig een opleidingsplaats te vinden. Ter illustratie: voor populaire specialismen zoals kindergeneeskunde en plastische chirurgie melden zich acht keer meer belangstellenden dan dat er aan opleidingsplaatsen zijn.

Overschot én tekort
De cijfers onderstrepen het toenemende overschot aan basisartsen, al geven de absolute aantallen wel een enigszins vertekend beeld. Niet voor alle specialismen bestaat namelijk een overschot. Een aantal opleidingsinstellingen binnen de sociale geneeskunde krijgt haar opleidingsplaatsen moeilijk gevuld. Hetzelfde geldt voor ouderengeneeskunde en psychiatrie: er is simpelweg te weinig belangstelling voor.

Instroom moet omlaag
Om de vraag en het aanbod op de opleidingsmarkt beter op elkaar af te stemmen, moeten volgens de LAD en De Geneeskundestudent een aantal dingen gebeuren. Ze pleiten er allereerst voor de instroom in de studie geneeskunde te verlagen van 3.050 naar 2.700 studenten, liefst zelfs naar 2.400, zoals ook het Capaciteitsorgaan adviseert. “Nu hebben we een opleidingsreservoir van ruim 5.000 basisartsen, maar als we niets blijven doen, zijn dat er over twintig jaar misschien wel 13.000”, aldus directeur Victor Slenter van het Capaciteitsorgaan in de special.

Focus
Daarnaast is het volgens de LAD en De Geneeskundestudent nodig om tijdens de opleiding al in een vroeg stadium veel meer aandacht te besteden aan ‘onbekende’ specialismen. “Tijdens de opleiding wordt nu sterk gefocust op ziekenhuiszorg”, vertelt Claudia van Woerkom, coassistent en voorzitter van De Geneeskundestudent. “Als je geneeskunde gaat studeren, gaat praktisch iedereen ervan uit dat je in een ziekenhuis komt te werken. Jammer, want als je kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg, zie je dat het systeem er steeds meer op is gericht om mensen zoveel mogelijk vanuit huis beter te laten worden of te laten revalideren. Om die reden zijn er veel mensen nodig voor de sociale geneeskunde, maar tijdens je studie maak je daar amper kennis mee.”

Gelukkig zijn er opleidingsinitiatieven om daar verandering in aan te brengen, zoals bij het LUMC en UMCG. In de gezamenlijke special wordt daarop ingegaan. Daarnaast vertellen vier artsen in opleiding die voor een ‘onbekend’ specialisme hebben gekozen, waarom werken buiten het ziekenhuis óók leuk kan zijn.

Zie het interview met Wietse hieronder of klik hier voor een link naar de volledige special.

Bron: LAD.nl