Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2013 voor Anne Visser

01/11/2013

De Ipsen Revalidatie Jaarprijs van 20.000 euro is dit jaar gewonnen door Anne Visser-Meily (UMCU/De Hoogstraat Revalidatie) met het project 'Elke beweging telt! Implementatie van activiteitenmonitors in CVA revalidatie'.

Het project beoogt om op een doelmatige, goedkope en innovatieve manier lichamelijke activiteit (bijv. lopen en oefenen) en sedentair gedrag (bijv. zitten) bij patiënten na een beroerte te beïnvloeden door implementatie van een activiteitenmonitor.

De jury benoemde dat het project een grote maatschappelijke relevantie heeft en zeer actueel is. Het is een bescheiden project, realistisch van opzet en financieel haalbaar. Het betreft een grote doelgroep en legt de nadruk op zelfmanagement van de patiënt en maakt de inzet van de patiënt inzichtelijk . Mede gezien het feit dat directe partners en patiëntenorganisaties hun steun aan het project hebben gegeven, heeft dit project naar de mening van de jury een grote kans van slagen en kan als voorbeeld dienen voor andere doelgroepen.

Anne Visser is revalidatiearts op de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport van het UMC Utrecht (medisch hoofd neurorevalidatie) en De Hoogstraat. Zij geeft tevens leiding aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie. Zij is op 1 juli jl. benoemd tot hoogleraar revalidatiegeneeskunde.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Ipsen Farmaceutica in het kader van Innovation for patient care binnen de revalidatiezorg en is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA op 31 oktober 2013 voor de tweede keer uitgereikt. Het doel van deze prijs is om patiëntenzorg binnen de revalidatie verder te verbeteren. De prijs wordt alleen uitgereikt voor een projectvoorstel waarvan patiënten direct en meetbaar kunnen profiteren in de dagelijkse revalidatiezorg. Met het geldbedrag van 20.000 euro kan het initiatief worden opgestart of gerealiseerd en mogelijk worden geïmplementeerd.

Voor deze prijs werden in totaal 11 projectvoorstellen ingediend. De jury was zeer verheugd over het hoge niveau van deze voorstellen. Zij bevatten stuk voor stuk goede, innovatieve elementen. Vier projecten mochten door naar de tweede ronde.

De andere genomineerden (en projecten) voor deze prijs waren:

  • - F. van Asbeck (De Hoogstraat Revalidatie): Thuisbehandeling van decubitus bij dwarslaesiepatiënten
  • - K. Folmer (Revalidatiecentrum De Trappenberg): EVO-uitlijnstraatje
  • - C. Meskers (LUMC): i-Motion