Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2016 voor prof. dr. Frans Nollet

13/11/2016

De Ipsen Revalidatie Jaarprijs van 20.000 euro is gewonnen door prof. dr. Frans Nollet van het AMC met het project 'Keep on training met ReVi'.

Het doel van dit project is de ontwikkeling en implementatie van de app Keep on training met ReVi om onder- en overbelasting in het kader van fysieke training te voorkomen. Het is een app voor de smartphone, mp3-speler, iPod of iPad, die mensen met een chronische aandoening begeleidt tijdens trainingssessies in de thuisomgeving. De applicatie helpt om structuur aan te brengen in het volgen van een fysiek trainingsprogramma door het geven van instructies wanneer de intensiteit van de training omhoog of omlaag moet, hoe intensief getraind moet worden, wanneer rust genomen moet worden en hoe het beste te ademen. Door feedback over de progressie en het afwisselen van de instructies met muziek, wordt de gebruiker aangemoedigd en gemotiveerd om het trainingsprogramma vol te houden en wordt er sneller en beter een goede fysieke conditie opgebouwd!

De jury heeft de prijs toegekend omdat Keep on training met ReVi gericht is op empowerment van de patiënt en de mogelijkheid biedt tot eigen regie en zelfredzaamheid. Dit project sluit mooi aan bij de Position Paper van de VRA en de huidige tijdsgeest. De ervaring leert dat het stimulerend werkt als mensen inzicht hebben in de resultaten van hun inspanning.
De jury vindt ook de samenwerking tussen revalidatiearts en fysiotherapeut een sterk punt, er blijft een ‘lijntje’ naar de patiënt. Het is een prachtig voorbeeld van blended care en het project kan toegepast worden bij andere patiënten/diagnosegroepen, wat voor de toekenning van de Ipsen Revalidatie Jaarprijs een belangrijk criterium is.

De andere genomineerde kandidaten voor deze prijs waren:
Annemieke Buizer (VUmc) met het project Virtual reality looptraining bij kinderen met Cerebrale Parese en
Christof Smit (Reade Centrum voor Revalidatie) met het project Elektrostimulatie bij dwarslaesie; ‘Prikkelen die spieren, een leven lang’.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Ipsen Farmaceutica in het kader van Innovation for patiënt care binnen de revalidatiezorg en is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA op 10 november 2016 voor de vijfde keer uitgereikt. Het doel van deze prijs is om patiëntenzorg binnen de revalidatie verder te verbeteren. De prijs wordt alleen uitgereikt voor een projectvoorstel waarvan patiënten direct en meetbaar kunnen profiteren in de dagelijkse revalidatiezorg. Met het geldbedrag van 20.000 euro kan het initiatief worden opgestart of gerealiseerd en mogelijk worden geïmplementeerd.

Ter gelegenheid van het jubileum (de vijfde uitreiking!) heeft Ipsen de brochure Een Terugblik uitgebracht. Hierin worden de projectvoorstellen die in de eerdere jaren hebben gewonnen uitgelicht. De folder kunt u downloaden op de VRA-website onder Wetenschap/Prijzen/Ipsen Revalidatie Jaarprijs.
 

Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2017
Voor deelname aan de Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2017 kan tot 1 mei 2017 een voorstel ingediend worden. Voor informatie zie link.