Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2018 uitgereikt aan Iris van Wijk

10/11/2018

Op 8 november werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VRA, de Ipsen Revalidatie Jaarprijs voor Innovatieve Patiëntenzorg 2018 uitgereikt. De winnaar van dit jaar is Iris van Wijk en haar team, met het voorstel: 'Bereikbaar in transitie'.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Ipsen Farmaceutica in het kader van Innovation for patient care binnen de revalidatiezorg. Mevrouw Judith Miedema, Medical Director Benelux, lichtte de prijs toe: 'Het doel van deze prijs is om patiëntenzorg binnen de revalidatie verder te verbeteren. De prijs wordt uitgereikt voor een projectvoorstel waarvan patiënten direct en meetbaar kunnen profiteren in de dagelijkse revalidatiezorg. Met het geldbedrag van 20.000 euro kan het initiatief worden opgestart of gerealiseerd en mogelijk worden geïmplementeerd. Vorig jaar heeft het project Cirkels van nabijheid gewonnen. Met de prijs heeft het team een teach the teacher voor leraren op speciaal onderwijs ontwikkeld. Deze methode stelt kinderen in staat, hun grenzen beter aan te geven en de baas te zijn over hun lijf.'

Namens de jury vertelde Inez van der Ham, prijswinnaar van vorig jaar, over de inzendingen en de keuze: 'Innovatie is het hart van de zorg. Er wordt continue ontwikkeld binnen de revalidatiegeneeskundige zorg, die het mogelijk maakt om betere patiëntenzorg te leveren. Naast de mogelijkheden die het geldbedrag biedt, is de prijs een belangrijke erkenning van het werk van professionals die zich inzetten, en geeft het een stimulans in de organisatie.'

Uit de goede inzendingen, heeft de jury twee projectvoorstellen geselecteerd en de projectleiders uitgenodigd de voorstellen verder uit te werken voor de tweede ronde. De genomineerde voorstellen zijn waardig om de Ipsen Revalidatie Jaarprijs te winnen en het was een moeilijke taak voor de jury om een winnaar te kiezen, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op het voorstel van Iris van Wijk: Jongeren met een aangeboren reductiedefect van de arm, voelen vaak pas in de transitiefase van kind naar volwassene dat zij een handicap hebben. Om de maatschappelijke participatie van jongeren met een korte arm te verbeteren wil men samen met de jongeren en professionals een webbased tool ontwikkelen, waarmee expertise en ervaring bij elkaar wordt gebracht. De jury vond met name de samenwerking en participatie met patiënten belangrijk en dat het eindresultaat voor hen beschikbaar is. De problematiek is herkenbaar bij veel doelgroepen in de revalidatie en wellicht in de toekomst verder uit te rollen.

De andere genomineerde voor deze prijs was:
Willem OudegeestGrote stappen in Parkinsonrevalidatie met LSVT-BIG
Bij Parkinsonpatiënten speelt het te klein bewegen een grote rol. In het Meander medisch centrum (Amersfoort) heeft men met de methodiek LSVT-BIG goede resultaten bereikt. De patiënten wordt aangeleerd groot te bewegen hetgeen automatiseert naar alle handelingen in het dagelijks leven. Patiënten uit heel Nederland komen hiervoor naar Amersfoort. Het projectvoorstel heeft als doel medewerkers van geïnteresseerde revalidatie-instellingen te scholen en te helpen met het opzetten van deze behandeling en deze voor patiënten dichter bij huis beschikbaar te maken.

Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2019

Voor deelname aan de Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2019 kan tot 1 mei 2018 een voorstel ingediend worden. Voor informatie zie VRA-website/Wetenschap/Prijzen.
Dit jaar waren er wat minder inzendingen dan andere jaren, en de jury roept VRA leden en hun teams, van harte op om hun innovatieve ideeën in te zenden.