Jan Willem Gorter aangesteld als gasthoogleraar

28/08/2017

Het VRA bestuur is zeer verheugd over het bericht dat professor dr. Jan Willem Gorter als gasthoogleraar met aandachtsgebied kinderrevalidatie wordt aangesteld bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Deze aanstelling is vooral zeer goed nieuws voor de kinderrevalidatie. Het bestuur feliciteert zowel VRA-lid en revalidatiearts Jan Willem Gorter, als het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht met deze aanstelling.

Jan Willem Gorter is Professor of Pediatrics en bekleedt de Scotiabank Chair in Child Health Research aan de McMaster University in Hamilton, Canada. Hij is directeur van de onderzoeksgroep CanChild en is aangesteld  bij de School of Rehabilitation Science bij McMaster. In Utrecht is Gorter gepromoveerd in de neurologie en opgeleid tot kinderrevalidatiearts.

Zelfmanagement en maatschappelijke participatie
Er zijn steeds meer kinderen met chronische aandoeningen en het is duidelijk dat lichamelijke problemen samenhangen met geestelijk welbevinden en kwaliteit van leven. “Het is daarom belangrijk om breed te investeren in onderzoek dat bijdraagt aan de best mogelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren met chronische beperkingen, ” vertelt professor Anne Visser-Meily, hoofd van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van  het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie.  “De kinderrevalidatie richt zich op het vertalen van ziekte naar het dagelijks functioneren van het kind binnen het gezin. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht doet veel onderzoek naar het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren met hersenletsel en spierziekten. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van eigen kracht en regie van het hele gezin, in nauwe samenwerking met patiëntenverenigingen.”

Inspelen op behoeften
Jan Willem Gorter zal een belangrijke bijdrage leveren aan het kinderrevalidatieonderzoek door zijn onderzoek bij CanChild gericht op het bevorderen gezondheid, maatschappelijke participatie en levensloopontwikkeling te koppelen aan het onderzoek in Utrecht.   Met het gasthoogleraarschap hoopt Gorter de internationale samenwerking te versterken en de samenhang in het onderzoek te bevorderen. Bijvoorbeeld door de koppeling tussen basaal-wetenschappelijk onderzoek met klinisch onderzoek naar revalidatiebehandelingen voor kinderen met ontwikkelingsbeperkingen. Gorter: “Met nieuwe revalidatiebehandelingen hopen we beter in te spelen op de behoefte van het kind, tiener en jongvolwassene en zijn omgeving, en secundaire gezondheidsproblemen te voorkomen. Dat is een stevige uitdaging voor de (kinder)revalidatiegeneeskunde, zeker gelet op het sterk groeiende aantal mensen met chronische aandoeningen. Ook hopen we een uitwisselingsprogramma op te zetten voor studenten en onderzoekers om zo van elkaar te leren.”

Bron: UMC Utrecht