Journal of Rehabilitation Medicine-Clinical Communications opgenomen in PubMed

29/07/2020

Vanaf heden (en met terugwerkende kracht) is het Journal of Rehabilitation Medicine- Clinical Communications (JRM-CC) opgenomen in PubMed.

Publicaties in JRM-CC tellen nu ook mee voor een CV of voor de accreditatiepunten in verband met (her)registratie als specialist.

JRM-CC is geen typisch wetenschappelijk tijdschrift maar een klinisch tijdschrift met als ambitie het publiceren van artikelen die voor studenten, assistenten in opleiding en revalidatieartsen van klinisch belang zijn. JRM-CC publiceert case-studies, observationele studies, proefschrift-samenvattingen, posters en andere artikelen met een klinisch belang.

Artikelen worden wel ge-'peer reviewed', maar de beoordeling is meer gericht op klinische relevantie dan op wetenschappelijke eisen. Kortom: een uitgelezen kans om klinische artikelen te publiceren of te lezen.

Meer informatie: https://www.medicaljournals.se/jrm/about-cc