Kabinet wil lachgasgebruik verbieden maar Kamermeerderheid verzet zich

11/12/2019

Onlangs maakte Staatssecretaris Paul Blokhuis bekend dat het kabinet heeft besloten te komen tot een verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Het plan is dit te realiseren door lachgasgebruik onder de Opiumwet te laten vallen, waardoor bezit, handel, verkoop, vervoer en productie van lachgas verboden wordt. Echter, een Kamermeerderheid wil – vooralsnog met steun van regeringspartijen VVD en D66 – zorgen dat het kabinetsplan om van lachgas een softdrug te maken, de politieke eindstreep niet haalt.

Een advies van de drugsbeoordelingscommissie het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring (CAM) was voor het kabinet de aanleiding om te komen tot maatregelen. In het CAM rapport staat dat het risico van lachgas voor de volksgezondheid 'matig tot groot' is. Het CAM stelt dat gebruik van grote hoeveelheden tot ernstig en blijvend neurologisch letsel kan leiden, 'zoals een dwarslaesie'. Ook lijkt lachgas verslavend te zijn bij frequent gebruik en kan mogelijk tolerantie optreden. Staatssecretaris Blokhuis zegt de risico's met de gezondheid van met name jongeren niet langer te accepteren en daarom te komen tot een verbod van het recreatief gebruik.

Diverse revalidatieartsen hebben de afgelopen jaren gewaarschuwd voor de gevolgen van het gebruik van lachgas nadat ze steeds vaker geconfronteerd werken met patiënten met ernstig neurologisch letsel. Zie hierover dit bericht op deze website. Ook revalidatiearts Wendy Achterberg uit Reade heeft onlangs nog aan de bel getrokken (zie bericht).

Vrij snel na het bekendmaken van het kabinetsvoorstel bleek al dat regeringspartijen VVD en D66 morden over dit kabinetsplan. Ze zeiden erdoor verrast te zijn en noemden het besluit ‘overhaast’. Tweede Kamer lid Antje Diertens (D66) kondigde al aan dat ‘hier het laatste woord nog niet over gezegd is’ en dat ze intern wilde overleggen over vervolgstappen. De VVD gaf aan dat het kabinetsplan om lachgas onder de Opiumwet te laten vallen, voelt als ‘met een kanon op een mug schieten’.

De komende maanden zal het kabinet een algemene maatregel van bestuur, waarmee lachgas op lijst II (softdrugs) van de Opiumwet wordt geplaatst, neerleggen bij Tweede Kamer en de Eerste Kamer ter controle (voorhang heet dat). Partijen kunnen vervolgens schriftelijke vragen stellen en tijdens een debat een motie indienen om te zorgen dat het voorstel om lachgas bij de Opiumwet onder te brengen, niet doorgaat. Er lijkt op dit moment voldoende steun voor een motie.

Bronnen: nu.nl, nos.nl en ad.nl