Kandidaten bestuur Federatie Medisch Specialisten gezocht

10/10/2014

Voor het te vormen Federatiebestuur zijn nog de volgende posities vacant: de vice-voorzitter, de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad Beroepsbelangen, en een kwartiermaker van de Raad Wetenschap

Voor de vacante posities binnen het Federatiebestuur (vice-voorzitter, voorzitter en vice-voorzitter Raad Beroepsbelangen, en kwartiermaker Raad Wetenschap) gelden de volgende specificaties:
 

  •   Profielschets: Er is geen specifieke profielschetsen per positie. In zijn algemeenheid kan het volgende genoemd worden: praktiserend medisch specialist met affiniteit en kennis van de betreffende portefeuille. Daarnaast dient de kandidaat op landelijk bestuurlijk niveau te kunnen acteren en een open manier van samenwerking te hebben.
  •   Gemiddelde tijdsbesteding: 1,5 dag, waaronder in ieder geval de donderdag
  •   Vergoeding: Ongeveer 140 (euro) x 4 (uur per dagdeel) x 3 (dagdelen) x 40 (weken per jaar) = € 70.000 per jaar
  •   Reactietermijn: Deadline kandidaatstelling 30 oktober a.s.
  •   Interesse?: Kandidaten voor deze functies kunnen reflecteren via een korte brief met CV. Deze brief kan gericht worden aan de onafhankelijk voorzitter van het Presidium Rutger Jan van der Gaag. (m.vanbaarzel@orde.nl)

Behalve plaatsing op onze website, zal deze informatie zal ook worden opgestuurd naar de leden van de Cie Kwaliteit, WeCo en Beroepsbelangen.