Koninklijk paar bij benoeming VRA leden tot gasthoogleraar in VS

04/06/2015

In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister Edith Schippers zijn gisteren zeven Nederlanders, waaronder drie leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), benoemd tot gasthoogleraar van de Northwestern University in Chicago. In deze functie gaan zij nauw samenwerken met de VS op het gebied van neurorevalidatie.

Het doel van de bijeenkomst was het ondertekenen van een memorandum van overeenstemming tussen IMDI NeuroControl en het Rehabilitation Institute of Chicago (RIC). Deze overeenkomst bekrachtigt de samenwerking van de twee partijen op het gebied van onderzoek naar neurorevalidatie.
IMDI NeuroControl is een erkend Centre of Research Excellence en maakt deel uit van het Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.NL). Dit initiatief is opgericht door het VUMC, het LUMC, het Erasmus MC, het Radboudumc, de Universiteit Twente en de TU Delft.

Samenwerking op gebied van neurorevalidatie
Door de handen ineen te slaan kunnen het RIC en het NeuroControl-consortium een uitgebreid onderzoeksprogramma starten om de klinische toepassing van neurorevalidatietechnieken te verbeteren met behulp van Nederlandse technologie. De aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima onderstreept het grote belang van wereldwijd onderzoek naar neurorevalidatie.

De hoogleraar-benoemingen en de samenwerkingsovereenkomst over neurorevalidatie zijn onderdeel van de handelsmissie naar de VS rond het thema ‘Gezond ouder worden’. Het koninklijk paar vormt samen met minister Edith Schippers van VWS en Nederlandse wetenschappers die zich met neurorevalidatie bezighouden, de ‘Dutch delegation’. Minister Edith Schippers heeft een toespraak gehouden, waarin delen van ons Position Paper waren verwerkt.
Het aantal neurologische aandoeningen, zoals beroerte en de Ziekte van Parkinson, neemt toe met de vergrijzing. Neurorevalidatie-onderzoek helpt de groeiende groep patiënten bij een sneller en beter herstel of aanpassing aan nieuwe omstandigheden.

Gasthoogleraren
Het gasthoogleraarschap verbindt Nederland met Northwestern University, die in de VS een belangrijke speler is op het gebied van technische innovatie voor neurorevalidatie. De intensieve samenwerking versterkt het onderzoek naar verbetering van de revalidatie van mensen met neurologische aandoeningen.

Benoemde gasthoogleraren Northwestern University in Chicago zijn:

  • J.S. (Hans) Rietman, Roessingh Research and Development, Universiteit Twente en voorzitter VRA
  • Carel Meskers, VUmc, lid VRA
  • Gert Kwakkel, VUmc, buitengewoon lid VRA
  • Jaap H. Buurke, Roessingh Research and Development en Universiteit Twente
  • Alfred Schouten, TU Delft en Universiteit Twente
  • Pieter H. Veltink, Universiteit Twente
  • Edwin van Asseldonk, Universiteit Twente

Foto boven: Zeven Nederlandse wetenschappers, waaronder drie VRA-leden, benoemd als gasthoogleraar VS in aanwezigheid van het koninklijk paar.Tweede van links Gert Kwakkel. Rechts naast Koningin Máxima staan Carel Meskers en Hans Rietman
Foto onder: Daniël Linzer, Provost van de Northwestern University in Chicago benoemde de nieuwe gasthoogleraren in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Op de foto als derde van links Gert Kwakkel, als vierde Carel Meskers en rechts daarnaast Hans Rietman.