Laura Bonouvrié wint de PhD Award Rehabilitation Medicine 2020

17/11/2020

De PhD Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van de revalidatiegeneeskunde in Nederland. Het doel van de prijs is om onderzoek van hoge kwaliteit te waarderen en in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar werd de prijs tijdens het online DCRM 2020 toegekend aan Laura Bonouvrié.

Er waren drie genomineerden, die hun proefschrift op een uitstekende manier hebben gepresenteerd op het online DCRM. De proefschriften zijn alle drie van hoge kwaliteit en mooi om te vermelden is, dat alle genomineerden ook klinisch zijn opgeleid, en na hun promotie aan de weg blijven timmeren met hun onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde.

De jury, bestaande uit  prof. dr. Annemieke Buizer, prof. dr. Jeanine Verbunt, prof. dr. Marcel Post en dr. Robert Pangalila, heeft na een gewogen puntentelling waar het proefschrift en de presentatie mee zijn genomen, besloten om Laura Bonouvrié uit te roepen tot winnaar van de PhD Award Revalidatiegeneeskunde 2020.

Laura Bonouvrié is aan het Amsterdam UMC gepromoveerd op de effecten van intrathecale baclofen bij kinderen met neurologische aandoeningen. Zij combineerde haar promotietraject met de opleiding tot revalidatiearts en vervolgens kinderrevalidatiearts. In haar proefschrift paste Laura meerdere onderzoeksmethoden toe, o.a. een unieke placebo-gecontroleerde trial met intrathecale baclofen bij kinderen met dyskinetische CP, en de resultaten hebben belangrijke impact voor behandeling bij deze kinderen. Haar stijl in het proefschrift is prettig helder, uitkomstmaten zijn gericht op het behalen van persoonlijke doelen. Zij heeft gepubliceerd in tijdschriften met hoge impact.

De andere twee genomineerden waren:

  • Dr. Karen van Hulst met het proefschrift Oral motor performance in children with neurodevelopmental disabilities, about dysphagia and drooling. 
    Karen van Hulst is als logopedist in het Radboud UMC gepromoveerd op slik- en speekselcontrole problemen bij kinderen met centraal neurologische aandoeningen. Haar wetenschappelijk onderzoek is steeds gecombineerd met klinisch werk en duidelijk ontstaan vanuit onderzoeksvragen die uit die praktijk zijn gerezen. Haar proefschrift is de kroon op dit werk. Resultaten zijn in de praktijk geïmplementeerd en vastgelegd in richtlijnen nationaal en internationaal. Zij heeft dit in haar voordracht zeer beeldend gepresenteerd.
  • Dr. Robbert Wouters met het proefschrift No rules of thumb: Outcome measurement and treatment for thumb base osteoarthritis.
    Robbert Wouters is klinisch gezondheidswetenschapper aan het Erasmus MC. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en fysiotherapeut-onderzoeker. Zijn proefschrift heeft een fraaie opbouw, en is van een indrukwekkende omvang. Het betreft het meten van uitkomsten van behandeling van osteo-arthrose van het MCP1 gewricht. Tijdens zijn promotietraject volgde hij meerdere buitenland-stages. Hij werd aangesteld als research fellow ter ontwikkeling van de standaard set voor het meten van uitkomsten voor het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM), en haalde hij een grote subsidie binnen voor een doelmatigheid studie.

Het doel van de PhD Award is aandacht te vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde en het werk van onderzoekers onder een breder publiek kenbaar maken. Tegelijkertijd draagt deze award bij aan de mogelijkheden van veelbelovende onderzoekers om zich verder te ontplooien en kansen op vervolgonderzoek te vergroten.
Hoogleraren revalidatiegeneeskunde konden kandidaten voordragen en vanuit iedere universiteit mocht dat er maar één zijn. De inzendingen werden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit vier leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) van de VRA.